Kanał Wyżej
Ewidencje i rejestry

 
Ewidencje i rejestry
Archimum szkolne obejmuje:
I. dokumentacje kadrową
II. dokumentacje płacową ( listy płac i karty płac, karty ziasiłków - zwolnienia lekarski)
od 1980 roku.
III. Ewidencja zasobu aktowego szkół które prowadzą działalność do chwili obecnej :
1. Technikum Budowlane od 1959 roku , zmiana nazwy 1963 r.    na Technikum Budowlane nr 1, zmian nazwy od roku szkolnego 1964/65 na Technikum Budowlane nr 1 im. Zdziasława Mączeńskiego , zmiana nazwy od roku 2002 r. na Technikum nr 1 im. Z.Mączeńskiego , zmiana nazwy  z dniem 1 .09.2008 r. Technikum Budowlane nr 1 im. Z. Maczeńskiego
2. LVIII Liceum Ogolnokształcace im. K. K. Baczyńskiego od 1990 roku 
IV. Ewidencja zasobu aktowego szkół które zostały zlikwidowane  w latach 1957 - 2007:
1. SZKOŁA MAJSTRÓW BUDOWLANYCH / SZKOŁA MISTRZÓW BUDOWLANYCH
2.SZKOŁA RZEMIOSŁ BUDOWLANYCH
3.ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 2
4.PAŃSTWOWA SZKOŁA TECHNICZNA ZAOCZNA
5.PAŃSTWOWA SZKOŁA TECHNICZNA dla  PRACUJĄCYCH
6.TECHNIKUM BUDOWLANE ZAOCZNA
7.TECHNIKUM BUDOWLANE - system eksternistyczny
8.TECHNIKUM BUDOWLANE dla PRACUJĄCYCH / DOROSŁYCH
9.ŚREDNIE STUDIUM ZAWODOWE NR 3
10.TECHNIKUMOCHRONY ŚRODOWISKA
11.LICEUM TECHNICZNE NR 1
12. I LICEUM PROFILOWANE
13. XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla PRACUJĄCYCH / DOROSŁYCH
14. CXXVI  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH
15. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH - system eksternistyczny
16. POMATURALNE/POLICEALNE STUDIUM BUDOWLANE WIECZOROWE / dla Pracujących
17. POMATURALNE / POLICEALNE STUDIUM BUDOWLANE ZAOCZNE
18. POLICEALNE STUDIUM EKONOMICZNE  dla Dorosłych
19. POLICEALNE STUDIUM BUDOWLANE - system eksternistyczny
20. POLICEALNE STUDIUM BUDOWLANE dla DOROSŁYCH - Zaoczne  zm. nazwy na Szkoła Policealna dla Dorosłych - w uspieniu do nadal
V.  Wykaz alfabetyczny absolwentów  lub słuchaczy szkół technicznych dla dorosłych w Zespole Szkół, którzy z różnych przyczyn opuścili szkołę i nie odebrali świadectw szkolnych ( lata 1957 - 2004)
VI.  Wykaz alfabetyczny absolwentów lub słuchaczy szkół technicznych dla dorosłych w Zespole Szkół, którzy z różnych przyczyn opuścili szkołę i nie odebrali indeksów( lata 1969 - 2004)Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ewidencje i rejestry

Wersja standardowa