Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Status prawny

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


status prawny

status prawny
Treść

Szczegółowa forma prawna:

- powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne

Rodzaj działalności:

- działalność wspomagająca edukację

Organ prowadzący Szkołę:

- Urząd m. st. Warszawy

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą:

- Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie

Teren szkoły:

- własność m. st. Warszawy

Budynki, budowle i wyposażenie : Szkoły:

- własność m. st. Warszawy

Finansowanie:

Statutowa działalność Szkoły jest finansowana przez organ prowadzący.


Wprowadził BZMW/ext.KKowalewska 2012-11-19
Aktualizujący bzmw/ext.kkowalewska 2012-11-19
Zatwierdzający bzmw/ext.bkrakos 2012-12-13
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2012-12-13
Wersja standardowa