Kanał Wyżej
status prawny
Tresc
Szczegółowa forma prawna:
- powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne
Rodzaj działalności:
- działalność wspomagająca edukację
Organ prowadzący Szkołę:
- Urząd m. st. Warszawy
Nadzór pedagogiczny nad Szkołą:
- Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie
Teren szkoły:
- własność m. st. Warszawy
Budynki, budowle i wyposażenie : Szkoły:
- własność m. st. Warszawy
Finansowanie:
Statutowa działalność Szkoły jest finansowana przez organ prowadzący.
Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
status prawny

Wersja standardowa